JOHANNA-ADELE JÜSSI: SLÅTTER FRA GAUPDALEN

JOHANNA-ADELE JÜSSI: SLÅTTER FRA GAUPDALEN

Selv om det kan virke som at folkemusikere spiller musikken fra en plass, har musikken alltid reist, tradisjonene blitt påvirket av hverandre.

Estiske Johanna-Adele Jüssi har studert og bodd i Tyskland, Shetland, Danmark, Finland, Sverige og Norge. Hun har, med nysgjerrighet og åpent sinn latt seg inspirere av plassene hun har reist til og menneskene hun har møtt. Forskjellige tradisjoner med hvert sitt musikalsk språk har blitt en del av musikeren i henne og formet hennes uttrykk.

Slåtter fra Gaupdalen er en serie av tre musikalske albumer. Første består av tradisjonsmusikk fra Estland og nykomponert musikk i Estisk tradisjonell stil. Andre består av tradisjonsmusikk fra tidligere Nord-Trøndelag og nykomponert musikk i samme stil. Tredje består av nykomponert musikk i Nordisk stil.

Konserten er i samarbeid med Kalottspel der “Slåtter fra Gaupdalen” er årets bestillingsverk.

Johanna-Adele Jüssi – fele, Christo Stangness – kontrabass, Bendik Lund Haanshus – gitar

Buy $17 Share
JOHANNA-ADELE JÜSSI: SLÅTTER FRA GAUPDALEN

1 Video

  • JOHANNA-ADELE JÜSSI: SLÅTTER FRA GAUPDALEN

    Selv om det kan virke som at folkemusikere spiller musikken fra en plass, har musikken alltid reist, tradisjonene blitt påvirket av hverandre.

    Estiske Johanna-Adele Jüssi har studert og bodd i Tyskland, Shetland, Danmark, Finland, Sverige og Norge. Hun har, med nysgjerrighet og åpent sinn latt s...