PER ANDERS BUEN GARNÅS - konsertpakke

PER ANDERS BUEN GARNÅS - konsertpakke

MYLLAREN: 6. mai, Kl. 20:00
GIBØEN: 7.mai, Kl. 20:00
FYKERUDEN: 8. mai, Kl. 20:00

Pre-order $25 Share
PER ANDERS BUEN GARNÅS - konsertpakke

3 Videos

  • PER ANDERS BUEN GARNÅS - FYKERUDEN

    Det er duka for tre konsertar på tre dagar når storspelemannen Per Anders Buen Garnås kjem på bytur i mai. Trilogien av konsertar skal ta for seg dei tre store i Telemark på 1800-talet; Myllarguten, Fykeruden og Gibøen ein etter ein der me vert betre kjend med dei tre meistaranes liv og musikk gj...

  • PER ANDERS BUEN GARNÅS - GIBØEN

    Det er duka for tre konsertar på tre dagar når storspelemannen Per Anders Buen Garnås kjem på bytur i mai. Trilogien av konsertar skal ta for seg dei tre store i Telemark på 1800-talet; Myllarguten, Fykerud´n og Gibøen ein etter ein der me vert betre kjend med dei tre meistaranes liv og musikk gj...

  • PER ANDERS BUEN GARNÅS - MYLLAREN

    Det er duka for tre konsertar på tre dagar når storspelemannen Per Anders Buen Garnås kjem på bytur i mai. Trilogien av konsertar skal ta for seg dei tre store i Telemark på 1800-talet; Myllarguten, Gibøen og Fykeruden ein etter ein der me vert betre kjend med dei tre meistaranes liv og musikk gj...