Vårdal / Midtlie / Lilja - Vor Suplicas

Vårdal / Midtlie / Lilja - Vor Suplicas

Vor Suplicas - vår bønn - framføres som et musikalsk landskap, med nykomponert musikk til håndskrevne sangtekster fra 1700-tallet. Tittelen «Vor suplicas» er hentet fra et vers skrevet av en sulten husmann med bønn om at «rug og malt, bygg, erter, salt, for billig pris kan blive.» Hvordan fordeler vi ressursene mellom oss? Hvordan tar vi vare på jorda vi lever av? Har vi lært noe på de 250 årene som er gått siden disse sangene ble skrevet?

Hva elementer er?
Det er all verdens krefter
jord, varme, vann og berg
som alt må sammen være
om alle ting skal bestå

Buy $14 Share
Vårdal / Midtlie / Lilja - Vor Suplicas

1 Video